مقدم پاییز مبارک باد

  باز هم عطر و شمیـــم عاشقی   بر سر کوی دل و جان می رسد باز آهنـــــگ سرود عاشقـــــــی  همنوا با رقص بــــاران می رسدباز فصل کوچ مرغـــــان بهــــــــــــــار رو به سوی دشت و دامان می رسد
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
روش صحیح پایین آمدن از کوه

کوهنوردی و کوه پیمایی، از فعالیتهای نشاط آور به شمار می آید، البته به شرطی که نکات ایمنی و سلامتی را رعایت کرده تا اوقات خوشی با تندرستی همراه باشد. استفاده از کوهستان و طبیعت زیبا و نیز لذت بردن از آن نیاز به رعایت

بیشتر بخوانید