پرش مرگبار و سقوط تراژیک یک پرنده‌ی سوئدی

«ویولت روزلن» ۳۷ ساله و اهل “سوئد” که در ماجراجویی‌های خطرناک شهرت خاصی دارد تصمیم داشت برای آخرین بار پرش خود را به همراه همسرش انجام دهد که این اقدام به قیمت جانش تمام شد!
وی زنی بود که بارها با پرش از ارتفاع و

بیشتر بخوانید