زلال باش

«زلال باش … ،‌ زلال باش … ،زلال تر از قطرات اشکفرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشییا دریای بیکران، زلال که باشی، آسمان در تو پیداست…»
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
تعلیق پروانه فعالیت انجمن کوه نوردان ایران و “انجمن غارنوردان و غارشناسان” به مدت ۳ ماه

نظر به نامه ارسالی وزارت کشور به فدراسیون و به استناد بند پ ماده ۲۸ تصویب نامه شماره ه/۳۱۲۸۱ ت/۲۷۸۶۲ مورخ ۸۴/۵/۸ هیات وزیران، به اطلاع می رساند؛ پیرو ابلاغیه وزارت کشور، پروانه فعالیت “انجمن کوه‌نوردان” نیز به مدت ۳ ماه تعلیق شده است.شایان ذکر

بیشتر بخوانید
عوارض جانبی مصرف بی رویه قرص استازولامید در ارتفاع

با رواج روز افزون صعودهای سرعتی در بین برخی کوهنوردان، مصرف قرص استازولامید بعنوان یکی از رایج ترین داروها جهت پیشگیری و درمان بیماری حاد ارتفاع یا ارتفاع زدگی، بطور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش بی رویه مصرف دارو، بدون اطلاع از عوارض جانبی

بیشتر بخوانید