شیوه ی نگارش کلمات فارسی در وبلاگ کلاغ ها
با وجود مشکلات و اختلاف سلیقه‌هائی که هم‌اکنون _ و به شکلی طبیعی _  بر سر شیوه‌ی املای پاره‌ای کلمات زبان فارسی وجود دارد ، خط‌ مشی وبلاگ کلاغ‌ها در موضوعاتی مانند “‌جدانویسی یا بی‌فاصله‌نویسی یا پیوسته‌نویسی‌” کلمات مرکب ، مبتنی بر “‌بی‌فاصله‌نویسی” است:
_ در زبان فارسی، اجزای کلمه‌های مرکب _ ترکیب‌های وصفی یا اضافی _ و آن گونه کلمه‌ها که هر جز دارای معنای مستقلی باشد … مانند: “کوه” و “نورد” … جدا از هم نوشته می‌شود. برف‌گیر … بزرگ‌راه … چمن‌زار … خشک‌سالی … زبان‌شناسی … کوه‌پایه … کوه‌نورد … کم‌برکت … گیتی‌نورد … بیابان‌نورد … صحرا‌نورد
_ کمترین انتظاری که در حال حاضر از وبلاگ‌نویسان وجود دارد اتخاذ یک روش واحد در نگارش مطالب‌شان است. دوستانی که برای پیوسته نویسی اصرار دارند و کوه‌نورد را کوهنورد می‌نویسند لاجرم بیابان‌نورد و گیتی‌نورد را نیز بایستی بیاباننورد وگیتینورد بنویسند!!
 _  یکی از مشکلات جدی پیوسته نویسی ، تغییر شکل اجزای واژه های مرکب و دشوار شدن بازشناسی بعضی واژه ها است . مانند: بلبلزبانی، چربزبانها ، تلخزبانان و … که در کنار شکل ناخوشایند واژه، گاهی مانع از درست خواندن و فهمیدن نیز می‌شود……..
 

_ بی‌فاصله‌نویسی ، راه‌حلی آرمانی میان جدانویسی و پیوسته‌نویسی است. استقلال واژه‌ها را می‌توانیم با جدانویسی و پیوند میان واژه‌های مرکب را با بی‌فاصله‌نویسی نشان دهیم . پیش‌گیری از تلفظ نادرست یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای بی‌فاصله‌نویسی به شمار می‌آید.
 
 
و هم‌چنین در وبلاگ کلاغ‌ها: 
 _  “می” همواره جدا از کلمه‌ی پس از خود نوشته می‌شود. مانند: می‌رود ، می‌گردد ، می‌افکند ، می‌دانست ، می‌کند و …
ننویسیم: میرود، میگردد، میافکند، میدانست، میکند و …
 
_ هرگاه واژه‌های مختوم به “های غیرملفوظ ” با “گان” یا “ها” جمع شوند ، “‌های غیرملفوظ‌” حذف نمی‌شود:
بنویسیم : ستاره‌گان ، بنده‌گان ، رونده‌گان و … ( در نظر بگیرید در شکل حذف “های غیر ملفوظ “در روندگان چه مشکلاتی برای تلفظ و فهم صحیح وجود خواهد داشت) .
 
هرگاه با واژه‌های مختوم به “‌های غیرملفوظ ” هرگونه پسوند یا واژه‌های دیگر بیاید “‌های غیرملفوظ” حذف نمی‌شود:
تشنه‌/ تشنه‌گی … وارسته‌/ وارسته‌گی … زنده‌ / زنده‌گی … بی‌حوصله‌/ بی‌حوصله‌گی و …
 
 
پی نوشت:
۱_ نگارش صحیح و منطقی زبان فارسی‌، وظیفه و ضرورتی انکارناپذیر برای همه‌ی وبلاگ‌نویسان به شمار می‌آید.
۲_ در میان وبلاگ‌های حوزه‌ی کوه و کوه‌نوردی ، وبلاگ کوه‌نوشت‌(‌حسین رضائی) درست‌ترین و پاکیزه‌ترین شیوه‌ی املای کلمات فارسی را دارد.
۳_ منابع مورد استفاده برای نگارش این پست:
درست نویسی خط فارسی … ایرج کابلی
فارسی را از یاد نبریم … دکتر شهری
غلط ننویسیم … ابوالحسن نجفی
شیوه نامه … مرکز نشر دانشگاهی
اصول و ضوابط واژه گزینی … فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دستور خط فارسی … فرهنگستان زبان و ادب فارسی
راه‌های درست‌نویسی و ویراستاری … ابوالفتح قهرمانی
 
4_ در باره‌ی “شیوه‌ی تازه‌ی نگارش در زبان فارسی ” به تمامی دوستان وبلاگ‌نویس پیشنهاد می‌کنیم مقالات لینک زیر را بخوانند:
http://shamlu.com/odyssey/ecriture
 
 منبع: کلاغها
 
  


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.