نتیجه انتخابات میزبانی صعود قلم

مجموع امتیازات اخذ شده
خرپاپ : ۵۷۰ امتیاز  – 58.46 درصد مجموع امتیاز ها
قالی کوه : ۱۴۵ امتیاز – ۱۴.۸۷ درصد مجموع امتیاز ها
باغران : ۱۳۵ امتیاز – ۱۳.۸۴ درصد مجموع امتیاز ها
برف انبار : ۱۲۵ امتیاز- ۱۲.۸۲ درصد مجموع امتیاز ها
دانلود فایل اکسل آرای قطعی و پذیرفته شده  – حجم ۶۰ کیلو بایت
این آرا پس از تائید توسط میزبانها به عنوان نتیجه ی نهایی در نظر گرفته خواهد شد .

منبع: صعود قلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.