پیش‌خوان هیمالیا

«سید حسین صالحی» در راه اسکی کوهستان به «ماناسلو»به گزارش ارسالی از سوی «سید حسین صالحی»:  وی که در عرصه‌ی ”اسکی کوهستان” فعال است قرار است طی برنامه‌ای مرتبط با همین رشته، به قله‌ی ۸۱۶۳ متری «ماناسلو» صعود کند … نام او در لیست اعلامی

بیشتر بخوانید