اصول طبیعت گردی را رعایت کنیم

طبیعت خانه ماست ،زمین نخستین کاشانه بشر و سرمایه اوست؛ زمین را دوست بداریم تا شاهد زیبایی‌هایی که ما را احاطه‌ کرده، باشیم.بیایید در این روز طبیعت چند اصول طبیعت گردی را که بارها شنیده ایم، با هم مرور کنیم :– پرهیز از کندن گل

بیشتر بخوانید