بهار را باور کن

باز کن پنجره ها را که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد

و  بهاران را

باور کن

«فریدون مشیری»
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.