چگونه قلب دوم خود را گرم نگاه داریم؟

انجمن پزشکی کوهستان ایران: بسیاری از ما تاکنون بارها این نکته را شنیده ایم که ” پا ” قلب دوم انسان است. عضو مهمی که ما بر روی آن می ایستیم و حرکت می کنیم. در طول فصل سرما بسیاری از ما بیش از هر

بیشتر بخوانید
یاد آوری قانون کوهنوردی

مسیر پریشان(قروه)
“کوهنوردی یک روش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضاء گروه تقسیم می شود.روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود. راهی که رقابت ندارد که به رهروانش حقوق نمی دهند

بیشتر بخوانید
تجهیزات غار نوردی

دانلود PDF پوشاک و تهجیزات غارنوردی

بیشتر بخوانید