کوچه باغ برفی

او در کوچه باغ برفی،آهسته می روددر میان جاده های برفی، نرم نرمک گام بر می دارد  شاید باز یابد گمشده خویش را  براستی تا به کجا می برد این دل، او را؟  

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه


بیشتر بخوانید