سالگرد کوهنورد افسانه ای لهستان

بیست و دو سال پیش (سال ۱۹۸۹) در چنین روزی جرزی کوکوچکا (کوکوزکا) کوهنورد افسانه ای لهستانی ، دومین عضو باشگاه هشت هزارمتری ها ، هنگام تلاش درصعود از ضلع جنوبی لوتسه که برای نخستین بار پیموده می شد در سن ۴۱ سالگی سقوطی مرگبار داشت.

این کوهنورد برجسته قله شرقی تیریچ میر را در سال ۱۹۷۸ ، لوتسه را در سال ۱۹۷۹ ، اورست از مسیر جدید را درسال ۱۹۸۰ ، ماکالو از مسیر جدید را در سال ۱۹۸۱ ، برادپیک را دو بار در سال ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ از مسیری جدید ، گاشربروم دو و یک را در سال ۱۹۸۳ هر دو از مسیری جدید و اولین صعود گاشربروم دو از ضلع شرقی ، برادپیک مرکزی از مسیری جدید به سمت قله اصلی در سال ۱۹۸۴ ، دائولاگیری و چوآیو صعودی زمستانه در سال ۱۹۸۵ ، نانگاپاربات از مسیری جدید در تابستان سال ۱۹۸۵ ، کانچن چونگا صعودی زمستانه برای نخستین بار در سال ۱۹۸۶ ، K2 در تابستان سال ۱۹۸۶ از مسیری جدید ، ماناسلو در پائیز سال ۱۹۸۷ از مسیری جدید ، آناپورنا در زمستان ۱۹۸۷(اولین صعود زمستانه) ، شیشاپانگما در پائیز سال ۱۹۸۷(مسیری جدید) و آناپورنا ۱ قله شرقی در سال ۱۹۸۸ از مسیری جدید و جبهه شرقی ، فقط یک صعود عادی از مسیری نرمال مابقی نوآوری محض آنهم در عرض یازده سال  ، آیا دنیای کوهنوردی نابغه دیگری به این شکل خواهد داشت ؟

منبع: گل کوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *