صعود از دشوارترین شکاف جهان

حکایت تلاش ، ابتکار ، تمرین و موفقیت دو سنگنورد انگلیسی برای صعود از یک شکاف دشوار

 Free Climbing = نوعی صعود است که در آن سنگنورد تنها با اتکاء به توان فیزیکی و انرژی خود و استفاده از دستها و پاها مسیری را صعود می کند ، در این نوع صعود استفاده از طناب یا میانی ها صرفا” برای جلوگیری از سقوط سنگنورد است و درواقع سنگنورد به کمک آنها پیشروی نمی کند ، بطور مثال از یومار برای صرفنظر کردن از پیمایش بخش دشوار دیواره استفاده نمی کند (صعود مصنوعی) ، Free Climbing یا صعود آزاد شامل چهار زیرمجموعه است ….

۱-بولدر     2- سولو      3- اسپرت      4-  ترد

Offwidth = شکافی است که برای لاخ انگشتان و سایر اجزاء بدن بسیار بزرگ است ولی از تنوره کوچکتر است .

Redpoint = در صعودهای اسپرت این واژه به معنی صعود آزاد دررشته سرطناب است که بر روی مسیر تمرین می کنند و حتی روی طناب برای استراحت توقف می کنند و می نشینند.

Grand-up : نصب میانی در مسیر قبل از صعود و تلاش چند باره بر روی آن .

دو سنگنورد انگلیسی به نامهای تام رندال و پیت ویتاکر شکاف  Century  به ارتفاع ۳۷ متر از نوع  offwidth را در اوتای امریکا که دارای سقف افقی ۲۵ متری است به صورت free-climbed صعود کردند.

اگرچه این دو سنگنورد در صعود از شکافها تبحر و سرعت زیادی دارند اما این صعود دشوارترین شکاف نوردی آنها محسوب می گردد.  این شکاف در امتداد مسیر White Rim در دره نشنال پارک ، توسط استیو بارلت (معروف به سنگ شکن) کشف شده است ، او نویسنده کتاب برجهای صحرائی است . بارلت در سال ۲۰۰۱ سعی کرد به این سقف دشوار دسترسی پیدا کند و بعدها آنرا به  استیوی هاستون سنگنورد قدرتمند انگلیسی نشان داد و درجه آنرا ۵.۱۴+  تخمین زد ، سالها افراد مختلف از آن بازدید کردند و سعی در صعود از آن داشتند که هیچکدام موفق نشدند. رندل و ویتاکر بطور ویژه در انگلستان برای صعود از این شکاف و سایر شکاف های ایالات متحده آموزش دیدند و تمرین کردند ، آنها یک دیواره چوبی و بزرگ نظیر شکاف یاد شده در زیرزمین شبیه سازی کردند و تمرینات سخت خود را آغاز کردند.

Century Crack, the hardest offwidth in the world?
در پائیز امسال به امریکا رفتند و خیلی سریع حاصل تمرینات سخت خود را بوضوح  بر روی شکافهائی نظیر Vedauwoo  و Wyoming مشاهده نمودند ، آنها خیلی سریع از شکافهای گرانیت ، مسیرهای بولدر و سایر مسیرهای دشوارصعود کردند نظیر : Spatial relation = 5.13a ، Lucille = 5.13a که ویتاکر تمامی این مسیرها را بصورت آنسایت صعود کرد. در دره Cottonwood در اوتا هر دو سنگنورد مسیر Trench warfare به درجه ۵.۱۲d را صعود کردند که یک شکاف سقفی ۱۸ متری است که ویتاکر ۸ متر از آنرا به درجه ۵.۱۳a  بسرعت صعود کرد سپس رندال خط اصلی مسیر را سولو صعود کرد ، در بالای این شکاف توده ای از بولدرها تراورس شد. وقتیکه با این تمرین ها آمادگی لازم را پیدا کردند به سمت دره های جنوبی جائیکه دو روز را صرف کار بر روی شکاف Century کردند ، حرکت نمودند. هر دو  در  روز دوم مسیر را redpoint کردند. رندال در سایت UKclimbing.com گفت ” چیزی که در آن روز قابل توجه بود این بود که این مسیر دقیقا” شبیه کپی یا دیواره شبیه سازی شده کارگاه آموزشی ما بود ، ما دقیقا” به هدف زده بودیم و در واقع احساس می کردیم که قبلا” به مدت زیادی روی این مسیر تمرین کرده ایم ”  از آنجا که آنها تنها دو روز بر روی این مسیر تلاش کردند و پیمایش سقف کاملا” دشوار بود ، از فرندهای شماره ۵ و ۶ برای حمایت در این منطقه استفاده کردند ، رندال در ادامه مصاحبه خود در سایت مذکور گفته بود ” ما دریافتیم که نصب میانی ها قبل از صعود تا حدودی مشکلات عبور از آنرا برطرف می کند ، صعود به اتکاء ترای کم ترفند مناسبی نبود ” هاستون قبلا” از نصب ترای کم برای صعود این شکاف استفاده کرده بود و در اوایل ماه جاری پاملا پاک نیز از روش ground-up برای پیمایش آن استفاده کرده بود ، پاملا قبل از تلاش بر روی این شکاف ، با پوشیدن جلیقه ای ده کیلوگرمی برای شبیه سازی  بار ناشی از حمل ابزارآلات ، برروی سایر شکافها تمرین کرده بود. رندال گفت او و ویتاکر قصد دارند قبل از اینکه درجه ای برای شکاف Century تعیین کنند شکافهای بیشماری را در امریکا صعود کنند ، با این تفکر بعد از خروج از مکان صعود به سمت پارک ملی زیون جائیکه پاملا شکاف آویخته ای به درجه ۵.۱۳ و به ارتفاع ۲۰ متر به نام گابریل را صعود کرده خواهند رفت.

http://www.climbing.com/news/hotflashes/worlds_hardest_offwidth_report_and_photos/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.