مسیری جدید ایتالیایی ها بر روی بهاگیراتهی

در مجموعه کوه های بهاگیراتهی Bhagirathi ( هند) کوه نوردان ایتالیایی دانیل ناردی Daniele Nardi  و روبرتو دله موناش Roberto Delle Monache  مسیر جدیدی را بین Bhagirathi III به ارتفاع ۶۴۵۷ متر و Bhagirathi IV به ارتفاع ۶۱۹۳ متر باز کردند.

۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ –  این دو کوه نورد در ۱۳ سپتامبر در طی شب حرکت کردند و در ۱۶ سپتامبر ، ۶۴ ساعت بعد پس از دو بار شب مانی و صعود ۱۲۰۰ متر مسیر ترکیبی با دشواری های تخمینی M6/M7 A3 WI5+  به کمپ اصلی بازگشتند. این دو به ستیغ قله رسیدند اما به علت شرایط بازدارنده از حدود ۲۰۰ متری زیر قله بهاگیراتهی ۳ برگشتند.

ناردی و دله موناش هر دو از ناحیه هر دو دست و پاها دچار یخ زدگی شدند و اکسپدیشن شان را کوتاه کرده اند و بزودی به ایتالیا بازخواهند گشت.

منبع: http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=38568

 
بهاگیراتهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.