کوه یخی عظیم «ویدما» در حال حرکت است

یک فضانورد ساکن ایستگاه فضایی بین المللی تصویری فضایی از کوه یخی “ویدما” در آرژانتین گرفته است که وسعت این کوه یخی را نشان می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این عکس را یکی از فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین المللی از فاصله بیش از

بیشتر بخوانید