شکاف نوردی(Crack climbing)

شکاف نوردی تکنیک و پروسه ای است برای  صعود از شکافها ، درزها ، مجراها، فاصله ها و شقاق هائی که چهره سنگهای صاف را به دو نیم تقسیم می کند. بادر نظر گرفتن عرض شکاف این تکنیک با فشار و تراکمی که به انگشتها ، دستها ، بازوها ، پاها و رانها درون شکاف مورد نظر بوجود می آورد قابل اجرا است. شکافها اغلب بستگی به نوع استفاده از آن توصیف می شوند مثل شکاف دست ، مشت و انگشت . به شکافهای بزرگ اصطلاحا” دولفر ( چین خوردگی )می گویند . وقتیکه این تکنیک را فرا گرفتید در طبیعت بدنبال شکاف مناسب با حمایت از بالا بروید و آنرا تمرین کنید.

شش اصل اساسی برای شکاف نوردی را در ادامه مطلب بخوانید…

۱-    تمامی اعضاء بدن خود را به سمت صخره متراکم کنید و از این فشردگی برای حالت چرخش ، ایستادن و یا بالا کشی استفاده کنید.

۲-   بر روی محل قرار گرفتن پاها تمرکز بیشتری کنید زیرا پاهای شما از دستانتان قویتر و با ثبات تر هستند.

۳-  برای ایمنی بیشتر بدنبال مجراهای باریک تر باشید.

۴-  اسکلت بدن خود را آویزان نگه دارید ، حتی بیشتر از انواع تکنیک های صعود ، به معنی واقعی کلمه در شکاف نوردی شما روی استخوانهای خود آویزان می شوید. دستهای خود را کشیده نگه دارید و اجازه دهید وزن شما روی شکاف آویزان شود.

۵-  تمرین ، تمرین ، تمرین تا تکنیک مورد نظر را فرا گرفته و اجرا کنید ، شما به سادگی این کار را بارها ، بارها و بارها باید انجام دهید. هر شکاف خصوصیت خاص خود را دارد اما زمانیکه فشردگی درون شکاف را درک کردید می توانید بر هر شکافی غلبه کنید.

۶-  آن کاری را که مناسب است  انجام دهید ، از آنجا که هر شکاف با شکاف دیگر متفاوت است ، بدن هر سنگنورد با سنگنورد دیگر نیز متفاوت است ، شکافی که برای یک سنگنورد مناسب برای مشت است برای دیگری مناسب برای انگشتان است ، یک سنگنورد می تواند اطلاعاتی در مورد یک شکاف به شما بدهد اما تا زمانیکه خود شما بر روی آن تلاشی نداشته باشید امکان استفاده از آنرا نخواهید داشت.
 

http://climbing.about.com/od/dictionaryofclimbing/a/CrackClimbDef.htm
http://www.climbingtechniques.org/crack-climbing-techniques.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.