آشیما دختر ۱۰ ساله نابغه بولدر

آشیما مسیر Red River Gorge را در هم شکست ، این تیتر عنوان جدید سایت ۲۷crags.com است . آشیما شیرائیشی دختر ده ساله سنگنورد امریکائی که به نابغه بولدر معروف است مسیر Swignline به درجه ۵.۱۳d را بعد از چند بار تمرین و مسیر The Return of Darth Moll به درجه ۵.۱۳b را آنسایت صعود کرد. هیچکس نمی دانست که آشیما سرطناب هم کار می کند، هر دو مسیر در پرتگاه Dark side قرار دارد ، مسیر دشواری که به سختی قابل درجه بندی است ، آشیما اعلام کرده که آرزویش این است که  به ساحل طلائی برود و بر روی مسیر معروف سنگ خدا تلاش کند. موفق باشی آشیما.

http://www.dpmclimbing.com/articles/view/ashima-shiraishi-crushes-red-river-gorge

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.