سنگنوردی در ترغه

رحمان مرادیانی و محمد ظاهری از سنگنوردان هیئت و گروه قاجر قروه، دو مسیر جدید بر دیواره ترغه (بوکان) گشایش نمودند.
گزارش برنامه را در ادامه مطلب بخوانید…


دیواره ترغه

 
 

کوه ته‌رغه ۲۲۲۰ مترارتفاع

ته‌ر‌غه کوهی منفرد و زیبا ست که بر اثر چین خوردگی های لا یه های زمین به وجود آمده و جنس سنگهای آن آهکی و از نوع سو خته می با شد
ته‌ر‌غه در خط راس اصلی رشته کوههای زاگرس قرار دارد و مختصات جغرافییایی آن  بین  50  / 05 .  33 . 36   عرض جغرافیایی و   40 /   21  .  57  45    طول جغرافیایی قرار دارد

 راههای دست یابی به قله کوه ته‌ره‌غه
مشتاقان دیدار از کوه ته‌ره‌غه جهت دستیابی می توانند از چند مسیر وارد منطقه شوند که متداولترین آنها عبارتند از
۱.    مسیر عزیزکند…علم آباد  < شمال شرقی >
2.    مسیر عزیزکند… داره گرده له < شرق >
3.    مسیر  سید آباد  < جنوب شرقی >

 مسیر نرمال برای رسیدن به ته رغه , مسیر شرقی عزیز کند داره گر ده له است .
ته‌ره‌غه در ۲۲ کیلو متری غرب  شهرستان  بوکان قرار دارد . راه دست رسی به  آن  جاده برهان است که از بو کان به طرف مهاباد امتداد دارد  و بعد از عبور از روستای قره کند و رسیدن به سه راهی راه فرعی اسفالته را ادامه داده و به روستای عزیز کند رسیده و مسیر مورد نظر خود را انتخاب میکنید .
      
پنا هگا هها

پناهگاه هئیت کوهنوردی (منوا)
این پناهگاه درسال ۱۳۷۷  به همت هیئت کوهنوردی بوکان بنا شده که در
قسمت جنوب غربی کوه ودر نزدیکی قله واقع شده است ومورد استفاده کوه
نوردانی که قصد صعود به کوه را دارند قرار می گیرد.

پناهگاه پیر سلیمان
این پناهگاه در منتهی الیه خط الراس بانوان بنا شده است که درنزدیکی چشمه کانی سنگران واقع شده است وبا ارتفاع ۱۹۴۰ متر محل مناسبی برای استقراروحرکت به سمت مجموعه دیواره های ته‌ره‌غه می باشد .
این پناهگاه به همت جمعی از کوهنوردان بوکانی در سال ۱۳۸۲  بنا شده ومورد استفاده عموم قرار می گیرد.
 
  پناه گاه مامه هه ژار
این پناه گاه در مجاورت پناه گاه پیر سلیمان واقع شده و به همت کوهنوردان گروه ته رغه بوکان در سال ۱۳۸۷ بنا شده است                                    
 
چشمه های آب منطقه
 چشمه های زیادی دراطراف ته‌ره‌غه وجود دارد .
مهمترین آن که بیشتر مورد استفاده کوهنوردان قرار می گیرد چشمه ی کانی سنگران است,  که در ارتفاع ۱۹۰۰ متری و در قسمت شمال غربی کوه واقع شده است که از دل ته‌ره‌غه بیرون می ریزد  این چشمه دائمی بوده و  آبی گوارا دارد و در چهار فصل سال جار ی میباشد و در پایین دست خود زمین های کشاورزی و باغات را آبیاری مکند.

 مسیر های باز گشایی شده بر روی مجموعه دیواره ته رغه   

مسیر راه گوان(سخت)
قدیمی ترین مسیر بر روی مجموعه دیواره ته‌ره‌غه بوده و از آن برای دست یا بی به گیاهان دارویی وکندوهای عسل درقسمتهای صعب العبور کوه استفاده می شده در این مسیر ازقدیمی ترین تکنیک ها وابزارهای سنگ نوردی که از طنابهای با فته شده از پشم گوسفند وگوه های چوبی استفاده شده است. این مسیر در ادامه به  قله ته رغه منتهی میشود و از شمال دیواره به قسمت جنوبی ان امتداد دارد

مسیر هوله گوره(شکاف بزرگ)
این مسیر در قسمت شمالی کوه ته‌ره‌غه واقع است و از میا ن شکافی عظیم راه خود را به سمت قله بازمی کند. که  بالغ بر دو طول طنا ب بوده ودر سا ل ۱۳۷۵ تو سط سنگ نوردان بوکا نی با ز گشایی شده است.
دراین مسیر عمدتا” از میخ های دست ساز به عنوان میا نی استفاده شده است و در سالهای اخیر توسط اعضا ی باشکاه کوهنوردی و سنگنوردی بوکان باسازی و رول کوبی شده است.

مسیر بو کان
مسیر بو کان در قسمت شمال شرقی دیواره ته‌ره‌غه واقع است که از میانه های  مسیر گوان راه خود را به سمت قله باز می کند این قسمت از دیواره توسط گروهی از سنگنوردان در سال ۱۳۷۶ باز گشایی شده است که با لغ بر سه طول  طناب بوده و عمدتا از میخ و شفت های دست ساز به عنوان میانی در آن  استفاده شده است .کارگاه های آن به وسیله میخ و عوارض طبیعی بر پا شده است.
 
مسیر زنده یاد علی امینی
این مسیر در قسمت شمالی کوه ته‌ره‌غه واقع شده است که توسط گروهی از سنگنوردان باشگاه کی ۲ در سال ۱۳۸۳ به یاد کوهنورد مرحوم علی امینی بازگشایی شده است .که گرده ای سنگی ست  که با لغ بر دو طول طناب است .ابزار به کار رفته در آن میخ و شفت و فرند بوده و در محل کارگا ه های آن میخ و عوارض طبیعی استفاده شده است .
 

مسیر برده سور(سنگ قرمز)
این مسیر در سال ۱۳۸۳ توسط جمعی از سنگنوردان به مناسبت یاد و خاطره زنده یاد محمد اوراز باز گشایی شده است .
مو قعیت مسیر , شمالی بوده, که راه خود را از گرده ای سنگی به سمت قله باز می‌کند که بالغ بر دو طول طناب می با شد و میانی های به کار رفته در ان عمدتا میخ و شفت می با شد .در محل کارگاه های آن از عوارض طبیعی و میخ استفاده شده است .

مسیر آسمان  
این مسیر درشرق ته‌ره‌غه واقع است که قسمت  اعظمی از آن را سنگهای یک تکه وصاف تشکیل می دهد لازم به ذکر است که در این مسیر تماما” از رول به عنوان میانی استفاده شده است و اکثرا مسیر رکاب خور بوده و در محل گارکاه های آن از رول و سیم بکسل استفاده شده است .مسیر یک طول  بوده و در سال ۱۳۸۴ توسط گروهی از سنگنوردان بوکانی باز گشایی شده است .
 
مسیر که‌ل و ئه رابه
این مسیرطولانی ترین وفنی ترین مسیر بر روی مجموعه دیوارهای ته‌ره‌غه بوده که درجنوب کوه واقع است و ارتفاع آن از کف دیواره ۲۴۰ متر است که باز گشایی آن حاصل تلاش سنگنوردان بو کانی بوده و نحوه باز گشایی آن به شرح زیر است.
در سال ۱۳۷۷ سنگنوردان بوکانی تصمیم گرفتند تا طولانی ترین  قسمت دیواره ته‌ره‌غه را شناسایی کرده و اقدام به باز گشایی مسیر بر روی آن بنمایند آن تیم توانست در این فصل یک طول ابتدای مسیر را بازگشایی نماید که سخترین قسمت دیواره میباشد و در بیشتر قسمتهای آن رکاب خورمیباشد.  ولی به دلیل نبود امکانات فنی لازم  کار بر روی مسیر به زمان دیگری مو کول شد .
به دنبال وقفه ای که در بازگشایی این مسیر بر روی دیواره ته‌ره‌غه به  وجود آمد در سال ۱۳۸۳ تیمی دیگر از شهرستان بوکان به دنبال برنامه ریزی برای صعود بلند ترین بخش دیواره با حضور در منطقه به دوربین کشی کل مسیر پرداخته و کروکی آن را ترسیم کرده و تدارکات لازم برای این مهم را فراهم آوردند .
تیم توانست طی سه مرحله بر نامه سه روزه مسیر جدیدی را از کنار مسیر سال۱۳۷۷باز کرده و با تکیه بر توانایی و به کار گیری ابزار لازم و با بهره گیری ازحمایت تیم قبلی این کار را با موفقیت به سر انجام رساند .
لازم به ذکر است که میانی های بکار رفته در مسیر میخ وشفت و دربعضی از قسمت های این مسیر از رول استفاده شده است
پنج کارگاه در مسیر قرار دارد که تمامی آنها با بهره گیری از رول و سیم بکسل بر پا شده اند .

 مسیر سلیمان
در زمستان سال ۱۳۸۷ به همت اعضای جوان باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی بوکان باز گشای شده که ۲۲۰متر طول دارد و در مسیر عموما از رول و دو نوع پی و بولت استفاده شده است مسیری اسپرت بسیار فنی وزیباست است در مسیر ۸ کارگاه رول و سیم بکسل وجود دارد و در ادامه به قله منتهی میشود
این مسیر به پاس تقدیر از زحمات پیشکسوت سنگنوردی آقای سلیمان فرامرزی  و سرپرست این برنامه به این نام مزیین گشت.

مسیر باشگاه سنگنوردان
این مسیر بر روی دیواره ای مجزا از دیواره اصلی ته رغه باز گشایی شده که به همت اعضای نوجوان و زیر ۱۸ سال باشگاه کوهنوردی وسنگنوردی بوکان در زمستان و بهار سال ۱۳۸۷ بازگشایی شده و عموما از رول و دو نوع پی و بولت در آن استفاده شده است و بالغ بر ۸۰ متر طول دارد

مسیر زنده یاد مقبل هنرپژوه
این مسیر در قسمت شمالی دیواره و در کنار مسیر به رده سور(محمد اوراز) واقع شده است و ارتفاع آن ۹۰متر بوده و در بهار سال۱۳۸۷ به همت اعضای باشکاه کوهنوردی وسنگنوردی بوکان بازگشایی شده

مسیر تات(سنگ صاف)
این مسیر در بهار ۱۳۸۹ به همت اعضای باشگاه کوهنوردی وسنگنوردی بوکان بر روی دیوار ته رغه بازگشایی شده و ۹۰متر ارتفاع دارد وعموما از رول و دونوع پی  و بولت در آن استفاده شده مسیر اسپرت وجذاب است که مورد توجه سنگنوردان قرار دارد  و به قله منتهی میشود.

مسیر ئاورین
این مسیر در بهار ۱۳۸۹ به همت اعضای باشگاه کوهنوردی وسنگنوردی بوکان بر روی دیوار ته رغه بازگشایی شده و ۵۰ متر ارتفاع دارد وعموما از رول  ودونوع پی وبولت در آن استفاده شده که مورد توجه سنگنوردان قرار دارد  و به قله منتهی میشود.

                                           منبع : سایت لاوی ترغه

گزارش سنگنوردی در ترغه
روز شنبه ۲۹ مرداد من(رحمان مرادیانی) و محمد ظاهری به قصد گشایش مسیر بر روی دیواره ترغه به بوکان سفر کردیم. زمانی که به شهرستان بوکان رسیدیم طبق قرار قبلی که با آقای مهدی کریم زاده ( ئاوات )  داشتیم با ایشان ملاقات کردیم و ما را تا پای دیواره راهنمایی نموده و سپس به علت مشغله کاری به بوکان مراجعت کردند. شب را در کنار روستای علم آباد با مردمانی خونگرم و مهمانواز سپری کردیم.
روز یکشنبه ۳۰مرداد
ساعت ۶:۳۰ بیدار شدیم. وسایل را جمع نموده و پس ازصرف صبحانه راهی پناهگاه پیرسلیمان شدیم. کوله ها را در پناهگاه گذاشته و برای شناسایی مسیری برای گشایش به سمت دیواره رفتیم،این کار تا ساعت ۱۲ طول کشید. مسیر بر روی گرده ای در قسمت غربی دیواره قرار دارد. پس از صعود ۴ طول به ابتدای کلاهک رسیدیم. به علت کمبود وقت کار را در همانجا متوقف کردیم و فرود نمودیم. کارکاه به دوروله زده شده است. طولهای اول تا سوم توسط ابزار گزاری صعود شده و در طول چهارم ۳ رول زده شده است. برای صعود این مسیر نیاز به میخ وابزارهای ریز و متوسط می باشد. اسم این مسیر را قاجر گذاشتیم.
روز دوشنبه ۳۱مرداد
امروز را صرف گشایش مسیری دیگردر داخل “شکاف بزرگ” نمودیم. این مسیر در سمت چپ و اواسط شکاف قرار گرفته است.مزیت این مسیر این است که در طول روز در سایه قرار دارد. با نصب ۱۶ رول ۲۵ متر را توسط پله رکاب صعود نموده و کارگاه دو روله را نصب کردیم.این مسیر هم به خاطر کمبود وقت ناتمام ماند. به امید اینکه موقعیت و سعادتی دوباره نصیب شود تا مسیر ها تکمیل شود. اسم این مسیر به خاطر پاسداشت زحمات آقای مهدی کریم زاده (ئاوات ) در جهت ارتقاء سنگنوردی را، ئاوات گذاشتیم.
آقای مهدی کریم زاده ساعت ۱۰ به پای مسیر آمده و تا انتهای صعود در کنار ما بود.سپس ساعت ۱۴:۳۰ صعود را خاتمه داده ابتدا به بوکان و سپس راهی  قروه شدیم.

در پایان از زحمات دوستان بوکانی سپاسگزاری کرده و سلامتی و پایداری را برای آنان خواستارم .

گزارش از: رحمان مرادیانی

تاریخ اجرای برنامه: ۳۰و ۳۱ مرداد ۱۳۹۰
شرکت کنندگان آقا: محمد ظاهری – رحمان مرادیانی(سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *