خاتمۀ برنامۀ باشگاه کوهنوردان آرش در جبهۀ جنوب غربی برودپیک

تیم هیمالیا نوردی باشگاه آرش تهران که بعلت استقرار و استمرار هوای خراب و بارش مداوم برف از تاریخ ۹۰/۵/۱۸ به بعد در کمپ اصلی زمین گیر شده بود، توانست روز گذشته در شرایطی سخت و از مسیری طولانی تر(جهت اجتناب از ریزش بهمن)خود را به کمپ ۲ به ارتفاع ۶۶۰۰ متر رسانده و نسبت به جمع آوری کمپ ۲ و سپس کمپ ۱ و حمل تجهیزات  به کمپ اصلی اقدام نماید.

تیم باشگاه توانست با نصب بیش از ۶۰۰ متر طتاب ثابت حدود ۴۰۰ متر از کمپ ۳ ارتفاع گرفته و قسمتی از تراورس زیر قله که یکی از کراکسهای مشکل مسیر را تشکیل می دهد عبور کند.

هم اکنون در کمپ اصلی و ارتفاعات بالاتر کماکان برف می بارد و تیم در روز شنبه ۲۹/۵ کمپ اصلی را بعد از پاکسازی زیست محیطی به مقصد اسکاردو،اسلام آباد و تهران ترک کردند.

با توجه به پیش بینی سایتهای هواشناسی و بعلت ادامۀ استقرار جبهۀ هوای خراب در قره قروم و پایان فصل صعود کلیۀ تیمهای بین الملل منطقه را ترک کرده اند(هم اکنون حدود ۱۰ روز است که فقط تیم ایرانی در منطقۀ قره قروم مستقر و تمام کوهنوردان غیر از یک تیم کوچک ۲ نفرۀ قزاق و گرلینده کالتنبرونر و همسرش که در کمپ شمالی کی ۲ هستند منطقه را ترک کرده اند).

با توجه به خطر شدید ریزش بهمن به توصیۀ باشگاه و مشاورفنی برنامه و تماس تلفنی با سرپرست که خود و دیگراعضا تیم می بایست تصمیم نهایی را می گرفتند، قرار شد از کلیۀ لوازم کمپ ۳ و بالاتر با ارزشی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال که شامل مقدار زیادی طناب استاتیک،لوازم فنی،کلیۀ پوشاکهای پر،کیسه خواب و کفشهای ارتفاع و چند عدد چادر و سایر لوازم که مقدار زیادی از آنها امانت و از طرف دوستان در اختیار تیم گذاشته شده است صرفنظر گردد که با توجه به محل کمپ یافتن یا استفاده از آنها برای سالهای بعد بعید به نظر می رسد.

در انتهای طنابهای ثابت(آخرین نقطۀ صعود شده به ارتفاع ۷۴۰۰ متر هم مقداری طناب،وسایل فنی و چادر کمپ ۴ که نصب نشد به جا مانده که بعدا” قابل استفاده می باشد.

عدم موفقیت نهایی تیم نه به دلایل فنی و آموزشی بلکه کاملا” اداری است .قابل ذکر است که این تیم در ۳ نوبت تا کمپ ۳ صعود و بارگذاری انجام داده .

منبع: سایت کوهنوردی مریوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.