عظیم قیچی ساز و همنوردانش در کمپ دوم گاشربرم ۱مستقر شدند.

عظیم  قیچی ساز، سید محمود هاشمی  ، ایرج  معانی، حسین  مقدم  و قلی پور، نگهبان و برادران بهادرانی هشت کوه نوردی هستند که در حال حاضر (چهارشنبه ۱۲ مرداد) در کمپ ۲ “گاشربروم۱” به ارتفاع ۶۴۵۰ متری مستقر شده اند و در صورت مساعد بودن شرایط جوی به کمپ ۳ و قله حرکت خواهند کرد لازم به ذکر است تمامی کوهنوردان ایرانی حاضر در منطقه قبلا بر روی ” گاشربروم ۲” دوره هم هوایی خود را انجام داده اند.

منبع: سایت چرا کوهنوردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.