بزرگترین غار جهان

 غار (Deer به معنی آهو)، یکی از بزرگ‌ترین غارهای جهان در «بورنئو» مالزی است. «دیر» با ارتفاع بیش‌از ۱۲۰ متر و پهنای ۱۴۵ متر می باشد. این غار عظیم، خانه بیش‌از ۳ میلیون قطعه خفاش لب‌چروک است . این همه خفاش (نواحی تیره روی سقف

بیشتر بخوانید