خط الراس باغچه مریم به قله دروازه

چهارنفراز اعضای هیئت و گروه قاجر روز جمعه مورخ ۹۰/۲/۳۰  در برنامه پیمایش خط الراس باغچه مریم به دروازه شرکت نمودند.

باغچه مریم با ارتفاع ۱۹۸۰متر در دامنه کوه دروازه و در ۳ کیلومتری روستای قلعه از توابع شهرستان قروه قرار دارد. کوه
دروازه دو قله فرعی با نامهای دوشاخه و قلوز دارد. قله اصلی آن به نام دروازه با ارتفاع ۳۱۰۰ متر می باشد.
اعضاء شرکت کننده: آقایان علی الیاسی، شهرام نعمتی، رحمان مرادیانی و اسماعیل عباسی(سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.