عظیم قیچی ساز مستقر درکمپ ۴کانچن چونگا

پایگاه خبری فدراسیون: به گزارش رسیده؛ « عظیم قیچی ساز» در حال حاضر در کمپ ۴ قله ی «کانچن چونگا» به ارتفاع ۷۷۰۰ متری مستقر شده است و مترصد شرایط مساعد جوی برای صعود نهایی به این قله است.
این گزارش حاکی است:

بیشتر بخوانید