برنامه قله توچال تهران

۳ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۸۹ به قله توچال در تهران صعود نمودند.
شرکت کنندگان:

تاریخ اجرای برنامه: ۲۴، ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۹
شرکت کنندگان آقا: محمد ظاهری
شرکت کنندگان خانم: بانوان مهشید الماسی، لیلا صالحی(سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.