برنامه سنگنوردی یوسف سیاه

۴ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر مورخه ۵،۶ اسفند ۱۳۹۸ بر روی دیواره یوسف سیاه سنگنوردی نمودند.
در این برنامه دو طول از مسیر “شهرام” در شرایط زمستانه توسط پدرام نعمتی و رحمان مرادیانی صعود شد.

شرکت کنندگان پدرام نعمتی، ابراهیم شیری، ارسلان سنگین آبادی و رحمان مرادیانی(سرپرست).

تاریخ اجرای برنامه: ۵،۶ اسفند ۱۳۸۹
شرکت کنندگان آقا: پدرام نعمتی، ابراهیم شیری، ارسلان سنگین آبادی و رحمان مرادیانی(سرپرست).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.