صعود به کرکس

در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۷ دوازده نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر از جبهه جنوبی به قله ۳۸۹۶ متری کرکس واقع در ارتفاعات کشه (نطنز) صعود نمودند.

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه
تاریخ اجرای برنامه: ۲۷ آبان ۱۳۸۹شرکت کنندگان آقا: فریدون الماسی،

بیشتر بخوانید