بدر ( منطقه آسمان دول )

در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۹ ، ۱۵ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله ۳۱۰۰ متری آسمان دول از ارتفاعات بدر صعود نمودند.

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

تاریخ اجرای برنامه: ۲۱ آبان ۱۳۸۹شرکت کنندگان

بیشتر بخوانید